Intervju med Juan Navas från Sveriges Kommunikatörer inför Publikom

Vad tycker du utmärker årets Publikom?

Jag tycker det är en fantastisk blandning av kommunikatörer från hela landet som samlas. Det är ett mycket bra tillfälle där man kan utbyta erfarenhet och kunskap kring kommunikation.

Vad ser du framemot mest?

Det är många olika saker. En stor del är att kommunikatörer från hela landet samlas för att utbyta erfarenheter och ny kunskap. Förstås se vem som blir årets kommunikatör och vinner Megafonen i år. Personligen är det att delta i panelsamtalet om falska nyheter.

Vilka utmaningar har dagens kommunikatörer?

Det finns många utmaningar som dagens kommunikatörer står inför. Just nu handlar det mycket om falska nyheter och alternativa fakta. Kommunikatören måste bli mycket bättre på att kontrollera sina källor innan man skriver något. Dessutom kan man drabbas av att andra sprider falska nyheter och det enda sättet man kan bemöta alternativ fakta är med sanningsenlig fakta.

Har rollen som kommunikatör förändrats under de senaste åren?

Rollen har förändrats de senaste åren, de senaste fyra åren, de senaste 20 åren. Rollen har alltid förändrats och kommer fortsätta att göra det. Omvärlden och samhällets utveckling påverkar hur rollen som kommunikatör ser ut.

En fråga som är aktuell just nu är digitaliseringen och vilka digitala kanaler man ska använda sig av. Det handlar om att hålla sig uppdaterad och inte hoppa på varje tåg utan att veta hur man kan nå ut på bästa sätt. Samtidigt måste man våga testa saker. Världen går inte under för att du gör ett fel.

När du rekommenderar någon att gå på Publikom vad framhäver du då?

Det personliga mötet är det som gör en mötesplats och att få träffa sina branschkollegor för utbyte av erfarenhet och kunskap. Dessutom är det ett väldigt bra program med panelsamtal och föreläsningar.