Megafonen 2017 – årets kommunikatör

 

Under Publikom 2017 den 11-12 oktober delas priset Megafonen årligen ut till den kommunikatör eller representant för en offentlig organisation som särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikations/informationsuppdrag. Särskild hänsyn tas till nyskapande kommunikation som givit goda resultat och/eller gott ledarskap inom ramen för uppdraget.

Som offentlig kommunikatör räknas den med uppdrag inom stat, kommun, landsting, region eller offentligt ägda bolag och verk.

De nominerade till Megafonen 2017

Helena Renström, Marknadschef, Skellefteå Kommun

Kampanjen ”Ge plats” som gick under våren 2017 har väckt många samtal kring både ledarrollen och genus där Skellefteprofiler har fotograferats tvärtemot traditionella könsnormer. Bilderna sattes upp på gågatan i Skellefteå och det har varit på framstående ledare i både privat och offentlig sektor. Skellefteå kommuns marknadsenhet arbetar för att stärka Skellefteås attraktivitet som etablerings- och bostadsort. Som kommunikatör vågar Helena Renström utmana och låter mångfalden komma fram. Hon lyfter det som är en tillgång för Skellefteås utveckling.

Dag Thyselius, Kommunikationschef, Intraservice Göteborg Stad

Intraservice Göteborg Stad distribuerar internt material inom kommunen och Dag Thyselius har förändrat organisationens sätt att kommunicera internt på ett mer kundorienterat sätt. Han har starkt bidragit till den kulturella förändringsresan från en förvaltarorganisation till en utvecklarorganisation med service och tjänster. Han har lyft fram den interna serviceorganisationen som man vill använda, inte för att man måste. Den ska kännas professionell och vara lika bra (eller till och med bättre) än externt material.

Linus Mattisson, Kommunikatör, Örebro kommun

Vad har Justin Bieber, Kim Kardashian och Örebro kommun gemensamt? Jo, de har alla toppat MTV:s nyhetsflöde på Facebook. Med berättelsen och smartphonen i fokus har Linus Mattisson med små medel skapat stort genomslag med sin digitala kommunikation för Örebro kommun. Han ligger bakom ett av Sveriges mest virala FB-inlägg 2017 (1,2 miljoner visningar), med Instagramkontot Tillbakablick Örebro har han använt arkivbilder från Örebros stadsarkiv och växlat mellan hur det ser ut idag. Den yngre generationen nås också via Snapchat genom att snappa enkla mellanmålsrecept. Han lyckas med att få ut ett budskap som folk kan ta till sig trots en bild av att en kommun kan vara stel och grå.

Emeli Ekblad, Kommunikatör, Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg är en av landets mest kända regionala inköpscentraler mycket tack vare sitt sätt att arbeta med sättet att föra dialog med sina olika målgrupper. Med Emeli Ekblads proaktiva och ambitiösa arbete för hon Inköp Gävleborgs kommunikation framåt. Ett sätt att få de som är intresserade av att öka sin kunskap om offentliga affärer är med poddcasten ”Förlåt sa du upphandling”, som väckt ett stort intresse. Emeli är ett föredöme i rollen som kommunikatör genom sitt såväl strategiska perspektiv som hennes förmåga att realisera visioner som ledningen önskar driva igenom.

Anna Berglund, Kommunikationschef, Haninge Kommun

Anna Berglund har med ett långsiktigt konsekvent arbete byggt en strategisk kommunikationsförmåga utan att ge avkall på leveransförmågan under tiden. Hon har sett till att bygga upp en ny kommunikationsorganisation i Haninge kommun där de både kan arbeta strategiskt och operativt. Den stora utmaningen i den typen av organisationsutveckling är att man inte tappar det operativa när man ska bli en strategisk organisation. Det är många kommunikationschefer som inte har kompetensen att kunna arbeta både kommunikativt, digitalt och med verksamhetsutveckling. Alla dessa tre kompetenser krävs idag från kommunikationscheferna och det är i den digitala kompetensen det ofta brister. Den kompetensen och erfarenheten innehar Anna Berglund.

Cecilia Nordqvist, Kommunikatör, Tre Stiftelser

Tre Stiftelsers kommunikatör Cecilia Nordqvist har skapat en bra kommunikationsstrategi och en varumärkesstrategi, vilket är ovanligt för en verksamhet som arbetar offentligt med äldreomsorg. Hon har breddat kommunikationen genom att prata om varumärkesstrategi, vad är ”varumärke” och vad är det att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Cecilias arbete har medfört att Tre Stiftelser syns och hörs och får stor spridning i sociala medier, tidningar och radio mm. Hon arbetar hela tiden med kommunikation till både medarbetare och hyresgäster. Hon är ensam i sin roll, men arbetar både operativt och strategiskt.