Kajsa Tirén, Opinionsstrateg och initiativtagare till konferenser och nätverk om kommunikation och integration

Kajsa Tirén, Opinionsstrateg och initiativtagare till konferenser och nätverk om kommunikation och integration

Kajsa Tirén, Opinionsstrateg och initiativtagare till konferenser och nätverk om kommunikation och integration