Troed Troedsson, Framtidsanalytiker Med Fokus På Innovation & Omvärld

Troed Troedsson, Framtidsanalytiker Med Fokus På Innovation & Omvärld

Troed Troedsson, Framtidsanalytiker Med Fokus På Innovation & Omvärld