Här finner du de presentationer som talarna hade under Publikom 2018.

Kommunikationstrender i offentlig sektor 2018

Vilka satsningar är utmärkande för kommunikatörer inom den offentliga sektorn 2018 och hur skiljer sig strategierna från andra kommunikationsfält? Är Facebook fortfarande den dominanta plattformen för offentliga kommunikatörer och hur kommer det sig att de blivit bättre på att mäta effekten av innehållet de skapar?
Alexander Mason, Commercial Director at Cision, och Hanna Brogren, Generaldirektör och VD för Sveriges Kommunikatörer
Klicka här för att ta del av presentationen

Utmaningarna med att nå medborgarna i en digitaliserad tid

Utmaningarna med att nå medborgarna i en digitaliserad tid Genom våra analyser av hur medborgare vill mottaga och läsa information berättar vi om möjligheterna att kommunicera i olika kanaler.
Henrik Kihlberg, Chef Commercial Market Support PostNord
Klicka här för att ta del av presentationen

Ditt eget kommunikativa ledarskap – hur svårt kan det vara? 

Vill du inspirera och hjälpa andra till någon form av förändring eller förflyttning? Tycker du att du når fram, men att de inte alltid gör som du säger? Då kan du ha nytta av coachningens förhållningssätt och verktyg. Ibland är det små saker i kommunikationen som gör den stora skillnaden. Vill du veta vilka de är?
Ann Jönsson Lindström, Affärscoachen som vässar varumärken och utvecklar modernt ledarskap

Klicka här för att ta del av presentationen

Tillitsbaserad kommunikation

Tillitsbaserad kommunikation ”Den offentliga styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag”. Det är utgångspunkten i regeringens tillitsreform. Som offentlig kommunikatör har du ett viktigt uppdrag i att föra ut budskapet i syfte att öka förtroende och tilliten till vårt välfärdssamhälle. Laura Hartman, ordförande i regeringens tillitsdelegation och kommer till Publikom för att ge dig sina bästa råd kring hur du kan kommunicera tillitsbaserat.
Laura Hartman, ordförande i regeringens tillitsdelegation.

Klicka här för att ta del av presentationen

Koll på målgruppen: Egen data och ny kunskap för effektivare kommunikation

De flesta organisationer samlar data om besökare, om nedladdningar, inloggningar och annat som berättar om hur deras målgrupper agerar i relation till dem själva. Men för att kunna använda datan, krävs ofta mer kunskap än ålder, kön och aktivitet. Svaret på varför de agerat och vad som skulle kunna få fler att gå samma väg, är vad kommunikatörer behöver veta för att göra kommunikationen mer effektiv. Vad är ingredienserna som behövs för en dataanalys som går att omsätta i praktiken?
Pär Karlsson, Seniorkonsult Kantar Sifo och Sonja von Lochow, Seniorkonsult Kantar Sifo

Klicka här för att ta del av presentationen