P U B L I K O M

STOCKHOLM 02-03 DECEMBER 2020

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor.
Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt
arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna.

Knyt kontakter och nätverka med både nya och gamla branschkollegor

En viktig arena att diskutera medielandskapet i samhället

Ett stort utbud av givande seminarier med sakkunniga talare från ditt yrkesområde.

FÖLJ OSS PÅ

5700 Kr
SMART BIRD
  • Gäller till och med 4/9 2020
6900 Kr
JUST A BIRD
  • Gäller efter 16/10 fram till evenemang